Dofinansowanie

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żukowie korzysta z dofinansowania na zakup Radiostacji przenośnych w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP”, którego organizatorem jest NFOŚiGW oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Nasz projekt pt. „Sprzęt łączności-szybkie i skuteczne działanie” ma służyć przede wszystkim strażakom udzielającym pomocy mieszkańcom gminy Żukowo.

Nabyty sprzęt łączności posłuży do szybkiej wymiany informacji pomiędzy ratownikami w trakcie działań ratowniczo gaśniczych a dowódcą i stanowiskiem kierowania

Kwota dofinansowania jaką przyznano OSP Żukowo z WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 20 000zł., zaś koszt całkowity projektu to 27 180 zł.