Pomóż ratować życie

Tylko na początku tego roku strażacy z OSP w Żukowie wielokrotnie interweniowali w sytuacjach zagrożenia ratując życie i domostwa mieszkańców naszej gminy. Pomagając inwestujesz również we własne bezpieczeństwo!

To nic nie kosztuje darczyńcę

Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 0000116212. Konieczne jest również wpisanie w rubryce: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%, tj. wpisanie nazwy OSP oraz jej dokładnego adresu. Na podstawie powyższych informacji urząd skarbowy przeleje pieniądze do OSP Żukowo oraz przekaże informacje, że są to pieniądze skierowane dla wskazanej jednostki.

Poprzez zaznaczenie kwadratu w poz. 129 podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie swoich danych tj, imienia, nazwiska , adresu oraz wysokości kwoty z poz. 126.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku