HomeAktualno?ci
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

Aktualno?ci

Szkolenie z ratownictwa wodnego

Dnia 08 pa?dziernika w naszej jednostce odby?o si? szkolenie z ratownictwa wodnego.

Na zaj?ciach by?y omawiane tematy takie jak:

-bezpiecze?stwo oraz wyposa?enie osobiste ratownika podczas pracy ze sprz?tem motorowodnym

-proces toni?cia

-pierwsza pomoc

-i inne

Nast?pnie przenie?li?my si? nad "jeziorko" w ?ukowie gdzie ?wiczyli?my miedzy innymi manewrowanie nasza ?odzi? motorow? oraz systemem woda-ld.


Bardzo dzi?kujemy instruktorom z Lifeguard Gdynia za bardzo ciekawe zaj?cia oraz przekazan? nam wiedz?.

 

Pokaz sprz?tu firmy kadimex

Dnia 07 wrze?nia na terenie naszej jednostki odby?a si? prezentacja oraz pokaz podpr stabilizacyjnych

firmy Paratech. Stra?acy oprcz sprz?tu do stabilizacji mogli zapozna? si? z szerok? ofert?

innego sprz?tu, ktry skierowany by? dla jednostek ochrony przeciwpo?arowej od firmy Kadimex.

Bardzo dzi?kujemy firmie Kadimex za przyjazd do naszej jednostki.

 

Page 4 of 11

Menu

Kontakt

Ochotnicza Stra? Po?arna

ul. Ko?cierska 2a

83-330 ?ukowo

Tel.: (58) 681-82-99

Numer konta

Bank Sp?dzielczy
w Tczewie

72 8345 1029 0200
0329 2000 0002

Licznik odwiedzin


Dzisiaj:4
W tym miesi?cu:320