HomeAktualno?ci
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

Aktualno?ci

26 czerwca 2011 zawody sportowo-po?arnicze w Le?nie

Dnia 26 czerwca 2011 na boisku w Le?nie odby?y si? gminne zawody sportowo-po?arnicze.

Nasz? jednostk? reprezentowa?o 5 dru?yn. Gratulacje dla dru?yny z Skrzeszewa

ktra zdoby?a 1 miejsce w kategorii cz?onkw czynnych.

KLASYFIKACJA KO?COWA:

Cz?onkowie czynni:

1. Skrzeszewo 110 pkt
2. Banino 118 pkt
3. Miszewo 119 pkt
4. Le?no 120 pkt
5. Sulmin 122 pkt
6. Niest?powo 124 pkt
7. ?ukowo 127 pkt
8. Chwaszczyno 132 pkt

MDP M?ska 15-18 lat:

1. ?ukowo 113 pkt
2. Chwaszczyno 118 pkt
3. Banino 121 pkt
4. Skrzeszewo 126 pkt

MDP ?e?ska 15-18 lat:

1. Banino 129 pkt

MDP M?ska 12-15 lat:

1. Skrzeszewo I 175 pkt
2. Banino 178 pkt
3. Miszewo 179 pkt
4. Skrzeszewo II 185 pkt
5. Sulmin 188 pkt
6. ?ukowo 209 pkt
7. Le?no 220 pkt

MDP ?e?ska 12-15 lat:

1. Skrzeszewo 199 pkt
2. Banino 216 pkt
3. Le?no 225 pkt
4. ?ukowo 251 pkt
5. Niest?powo 258 pkt

?e?ska powy?ej 18 lat:

1. Skrzeszewo 131 pkt
2. ?ukowo 139 pkt
3. Le?no 147 pkt

 

09-11 czerwca 2011 Targi Kielce

Dnia 10 czerwca 2011 10-osobowa niezorganizowana grupa

cz?onkw naszej jednostki uda?a si? na Mi?dzynarodowe Targi Po?arnicze w Kielcach.

Na targach zapoznali si? z najnowocze?niejszym sprz?tem stra?ackim.

P6110025

P6110056

P6110064

 

Page 11 of 11

Menu

Kontakt

Ochotnicza Stra? Po?arna

ul. Ko?cierska 2a

83-330 ?ukowo

Tel.: (58) 681-82-99

Numer konta

Bank Sp?dzielczy
w Tczewie

72 8345 1029 0200
0329 2000 0002

Licznik odwiedzin


Dzisiaj:4
W tym miesi?cu:320