HomeAktualno?ci
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

Aktualno?ci

?wiczenia z ratownictwa technicznego

Dnia 05 listopada na auto z?omie w miejscowo?ci ?ukowo nasi druhowie przeprowadzili ?wiczenia z u?yciem sprz?tu hydraulicznego b?d?cego na wyposa?eniu naszej jednostki. Za?o?eniem szkolenia by?o udoskonalenie technik ewakuacji i wykonywania dost?pu do osb poszkodowanych w wypadkach drogowych.

 

Inspekcja gotowo?ci bojowej

Rozpocz??y si? kontrole gotowo?ci operacyjno-technicznej jednostek ochotniczych stra?y po?arnych na terenie gminy ?ukowo. 29 pa?dziernika pod lup? komisji o godzinie 07:27 posz?a nasza jednostka. Inspekcj? dokonuje si? raz w roku. Przeprowadza j? komisja powo?ana przez komendanta powiatowego PSP w Kartuzach, ktra sprawdza nast?puj?ce rzeczy:

- Alarmowanie OSP

- Gotowo?? operacyjna ratownikw OSP

- Stan techniczny naszego sprz?tu

- Dokumentacje

- ?wiczenie bojowe, ktre wylosowali?my

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, ?e nasza jednostka zdoby?a maksymaln? liczb? punktw (50), co da?o ocen? bardzo dobr?. kolejny raz udowodnili?my, ?e mieszka?cy naszego miasta i nie tylko mog? spa? spokojnie.

 

Page 2 of 11

Menu

Kontakt

Ochotnicza Stra? Po?arna

ul. Ko?cierska 2a

83-330 ?ukowo

Tel.: (58) 681-82-99

Numer konta

Bank Sp?dzielczy
w Tczewie

72 8345 1029 0200
0329 2000 0002

Licznik odwiedzin


Dzisiaj:4
W tym miesi?cu:320