HomeAktualno?ci
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

Aktualno?ci

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2014

Zarz?d Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?ukowie dzia?aj?c na podstawie 37

pkt. 3 obowi?zuj?cego statutu, zwo?uje WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

za 2013 rok, na dzie?

08 marca 2014 roku (sobota) godz. 18

w lokalu restauracji GRYF" w ?ukowie


Obecno?? cz?onkw w umundurowaniu wyj?ciowym.

 

SZKOLENIE Z RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

Przypominamy o obowi?kowym szkoleniu z ratownictwa technicznego dla wszystkich cz?onkw bior?cych udzia? w akcjach ratowniczo - ga?niczych

ktre odb?dzie si? 20 kwietnia oraz 11 maja. Obecno?? obowi?zkowa chocia? w jednym z dwch powy?szych terminw.

 

Page 8 of 11

Menu

Kontakt

Ochotnicza Stra? Po?arna

ul. Ko?cierska 2a

83-330 ?ukowo

Tel.: (58) 681-82-99

Numer konta

Bank Sp?dzielczy
w Tczewie

72 8345 1029 0200
0329 2000 0002

Licznik odwiedzin


Dzisiaj:4
W tym miesi?cu:320