HomeAktualno?ci
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

Aktualno?ci

XXXIX Turniej Wiedzy Po?arniczej

Dnia 14 marca o godzinie 10:00 w Baninie odby? si? XXXIX Turniej Wiedzy Po?arniczej.

Nasi druhowie z MDP jak co roku pokazali bardzo wysoki poziom

zgromadzonej wiedzy co skutkowa?o bardzo wysokimi miejscami.

Po cz??ci pisemnej i ustnej klasyfikacja wygl?da?a nast?puj?co:

Kat. II - gimnazjum

1. Maciej Borowicz - OSP ?ukowo

2. Natalia Grunwald - ZPGiSP w Przyja?ni

3. Mateusz Kanka -OSP ?ukowo

Kat. III - liceum

1. Oliwia Rosener - OSP ?ukowo

2. Nikola Kroll - OSP ?ukowo

3. ?ukasz Dargacz - OSP ?ukowo

Maciej Borowicz, Oliwia Rosener i Nikola Kroll z OSP ?ukowo b?d? reprezentowa? nasz?

gmin? na szczeblu powiatowym w Komendzie PSP w Kartuzach 8 kwietnia.


Naszej m?odzie?y z MDP gratulujemy uzyskanych wynikw i ?yczymy powiedzenia na szczeblu powiatowym!

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE ZA ROK 2015

Zarz?d Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?ukowie zwo?uje Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze za rok 2015

na dzie? 19 marca 2016r. ( sobota ) godz. 18.00 w restauracji "GRYF"

(obecno?? cz?onkw obowi?zkowa w umundurowaniu wyj?ciowym bez sznurw galowych)

 

Page 6 of 11

Menu

Kontakt

Ochotnicza Stra? Po?arna

ul. Ko?cierska 2a

83-330 ?ukowo

Tel.: (58) 681-82-99

Numer konta

Bank Sp?dzielczy
w Tczewie

72 8345 1029 0200
0329 2000 0002

Licznik odwiedzin


Dzisiaj:4
W tym miesi?cu:320