HomeAktualno?ci
Error
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

Aktualno?ci

OTWP w ?ukowie

Dnia 13 marca o godzinie 10:00 w naszej stra?nicy odby? si? Gminny Konkurs Wiedzy Po?arniczej ,,M?odzie? Zapobiega Po?arom''. Z naszej jednostki w konkursie wzi??o udzia? 24 cz?onkw z M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej, ktrzy zaj?li czo?owe miejsca w swoich kategoriach wiekowych.

Grupa wiekowa 10-13lat

1. Julia Dargacz (MDP ?ukowo)

2. Karolina Dampc (SP Borkowo)

3. Oliwier Litzbarski (MDP ?ukowo)

Grupa wiekowa 14-16lat

1. Maciej Borowicz (MDP ?ukowo)

2. Wojciech Dargacz (MDP ?ukowo)

3. Alan Kroll (MDP ?ukowo)

Grupa wiekowa 17-19lat

1. Wojciech Dampc (MDP ?ukowo)

2. Oliwia Rosener (MDP ?ukowo)

3. Nikola Kroll (MDP ?ukowo)

Serdecznie gratulujemy naszej m?odzie?y oraz ?yczymy powodzenia na szczeblu powiatowym.

 

Kurs podstawowy OSP

Dnia 11 marca w naszej jednostce odby? si? egzamin z kursu podstawowego dla stra?akw OSP z gminy ?ukowo. Do egzaminu przyst?pi?o 35 cz?onkw z czego 12 z naszej jednostki. Wiedz? i umiej?tno?ciami ktr? musieli si? wykaza? obejmowa? zakres materia?u:

-Organizacja ochotniczych stra?y po?arnych

-S?u?ba wewn?trzna. Musztra.

-Sprz?t ratowniczy i podr?czny sprz?t ga?niczy.

-Drabiny po?arnicze.

-Podstawy ratownictwa technicznego

-W??e, armatura wodna, sprz?t do podawania piany.

-Proces spalania, a po?ar.

-Zadania stra?akw w zast?pie.

-Podstawy organizacji akcji ga?niczej.

-Rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk ga?niczych.

-Gaszenie po?arw oraz ?rodki ga?nicze.

-Ewakuacja ludzi, zwierz?t i mienia.

-Podstawy ratownictwa wodnego

-Dzia?ania w czasie innych miejscowych zagro?e?.

-??czno?? bezprzewodowa i alarmowanie.

i inne.

Niezmiernie mi?o nam poinformowa?, ?e wszyscy nasi druhowie, ktrzy brali udzia? w kursie uko?czyli go z wynikiem pozytywnym.

 

Page 1 of 11

Menu

Kontakt

Ochotnicza Stra? Po?arna

ul. Ko?cierska 2a

83-330 ?ukowo

Tel.: (58) 681-82-99

Numer konta

Bank Sp?dzielczy
w Tczewie

72 8345 1029 0200
0329 2000 0002

Licznik odwiedzin


Dzisiaj:4
W tym miesi?cu:320